Artikler

Åndelig fornyelse af Michael Harry

Forord

Skriv eller dø!
- hvorfor skrive denne bog?

"Skriv eller dø" - det er en næsten uskreven lov blandt medicinere, at hvis du ønsker at gøre fremskridt og klatre op ad den professionelle rangstige, så må du hellere skrive nogle medicinske afhandlinger!

"Skriv en bog - det kom næsten som en befaling til mig - men som noget tiltrækkende og interessant - og som en udfordring. Jeg har aldrig før skrevet en bog, selv om der i Finland findes en, der bærer mit navn, men det er en samling af taler, jeg har holdt ved en karismatisk konference i Kotka, Finland, og den er endda ikke udarbejdet af mig!

Jeg skriver ikke denne bog, fordi jeg ikke ønsker at dø professionelt, faktiskt kunne en bog som denne snarere være en hindring i min profession, hvis jeg stadig ville kæmpe i det medicinske "rotteræs". I virkeligheden er jeg allerede professionelt afgået ved døden!

Jeg skriver denne bog, fordi en sagfører i Finland, en lærer i Danmark og en redaktør i Finland har opmuntret mig til det - for bare at nævne nogle få af dem, som har tilskyndet mig. Venner i Finland, fra "Peoples Bible Society", har i grunden ansvaret for, at jeg sætter pennen til papiret. Men jeg håber, at en sådan bog må være af interesse også for venner i Danmark - da både Finland og Danmark ikke alene hører til Skandinavien, men også begge har store lutherske folkekirker. Da jeg desuden må skrive min bog på engelsk, kunne den måske også finde vej til nogle af mine tidligere landsmænd, hvem ved?

Men hvad skal der skrives? Og hvordan? Jeg er ikke en uddannet teolog, selv om jeg har talt til mange teologer og underliden har haft det privilegium at bringe nogle af dem hjælp på det åndelige område.

Nej, min bog er ikke nogen teologisk afhandling, selv om ethvert skrift, der virkelig hjælper sjælen nærmere Gud, må indeholde sand teologi - (er det blevet mig fortalt) - måske uden at man ved det.

For øvrigt har jeg lejlighedsvis skullet bruge græsk, hvad der ikke betyder, slet ikke, at jeg forstår sproget! Det betyder, at jeg forstår andres forståelse af græsk. Græsk er særlig nyttigt, når man prøver at lodde den virkelige mening med et særligt ord i det Nye Testamente.

Jeg er hvad man kalder en lægmand - og det er, hvad de fleste kristne er, og det betyder almindeligtvis, at vi hverken har teologisk uddannelse, eller en officiel stilling i nogen kirke.

Denne bog er derfor en lægmands forsøg på at hjælpe andre lægmænd, særligt angående de aktuelle spørgsmål og problemer, der rejser sig i forbindelse med denne karismatiske fornyelse, og den er baseret på situationer, som jeg personligt har mødt både i Finland og Danmark.

Der er mange gode bøger, der indeholder herlige vidnesbyrd - jeg kan ikke konkurrere med sådanne - men i et forsøg på at løse nogle problemer kan det være nyttigt at fremføre personlige vidnesbyrd til at belyse et og andet punkt.

Jeg ønsker ikke, at denne bog skal være for "tung" - men der synes at være en skrigende nød for undervisning som aldrig før. Derfor skammer jeg mig ikke ved at bruge den hellige Skrift hele tiden, fordi jeg ved, at selv om min forståelse af Skriften kan trænge til stadigt at udvikles, her og der, så søger vi alle sandheden.

Undervisning af denne slags er en enkel udlægning af Skriften, snarere end dogmatiske synspunkter angående læresætninger. Nej, jeg rider ikke nogen kæphest! Jeg ønsker bare at tjene mine læsere, så godt jeg kan, selv om det kræver brug af den hellige Skrift.

Jeg skriver for almindelige kristne som mig selv, selv om det måske også kan være en hjælp for nogle erfarne og professionelle kristne medarbejdere, som har brug for enkle forklaringer i en eller anden sag, de bliver stillet overfor i sjælesorg, når mennesker kommer og søger hjælp og vejledning hos dem.

"Du er manden på stedet" var titlen på en bog af en ung engelsk kirurg, og jeg havde den altid hos mig i min lægetid. Forfatteren forklarer i sin indledning, hvordan hans "chef" (den rådgivende kirurg, som han arbejdede for) en dag sagde til ham, da han ringede chefen op angående en patient, som var meget vanskelig at behandle (og den rådgivende kirurg kunne ikke selv være til stede for at stille den endelige diagnose eller hjælpe ved den aktuelle behandling), at den unge kirurg var manden på stedet og måtte tage fat!

Da jeg første gang læste den bog, følte jeg en dyb medfølelse med den unge kirurg, og tænkte, at chefen var noget arrogant. Men tiden har vist mig, at teori er noget væsentligt, men det er ikke alt. Virkelig øvelse kommer gennem det at være nødt til at tage sine egne beslutninger og føre dem ud i dagliglivet.

Lægebogen "Du er manden på stedet" er jordnær, parktisk og skrevet af en mand, som selv har erfaret det, han skriver om, og meget af hans rådgivning og undervisning findes ikke hurtigt og klart i de store, klassiske, teoretiske og detaljerede bøger om kirurgi. - Sådan kan det også være med store teologiske værker!

Derfor har jeg givet min bog titel "Du er manden på stedet" (The Man on the Spot, engelsk titel) - fordi jeg skriver ud fra min egen erfaring, særligt når det gælder sjælesorg, og det, jeg skriver, kommer i hvert fald fra "min egen have", og ikke fra andres! Det er ikke en teoretisk bog, skrevet på et bibliotek, hvor man kan stjæle andres gode ideer. '

Ligesom i lægebogen vil stilen forekomme jordnær, enkel og forhåbentlig relevant. Der vil være ret mange kapitler - men de vil ikke være alt for lange, og det vil måske gøre det lettere at læse dem. Og hvert kapitel vil praktisk talt være en helhed for sig selv.

Mens jeg arbejdede inden for obstetrik og gynækologi på St. Josefs Hospital i Esbjerg, sendte lægerne en patient til mig, som var meget syg. Min "chef" havde fridag og var på Fanø! Jeg var manden på stedet! - jeg vidste, at al min teori var god nok, men når jeg først var startet, var jeg nødt til at gennemføre det. Nu måtte jeg handle på enkle og sunde principper. Operationsbordet var ikke stedet for lange teoretiske diskussioner - særligt da patienten var meget syg! Tilfældet var ikke gynækologisk - hvad jeg ellers havde ventet, men lægerne forlangte, at jeg gennemførte operationen - og det gjorde jeg med et befrielsens suk - og patienten blev da også rask!

Ofte har jeg i åndelig forstand stået overfor mennesker og deres problemer, og selv om jeg søgte at stole på Herren, har jeg alligevel befundet mig som "Manden på stedet", hvor jeg var nødt til at afgøre, at svare og at råde, uden at der var nogen ved siden af mig, der kunne fortælle mig, hvad jeg skulle sige eller gøre. Sådanne tilfælde får een til at blive meget realistisk og praktisk - og de giver een en længsel efter at hjælpe andre, særlig dem, der står overfor karismatiske spørgsmål og problemer.

Jeg stoler på, at Herren vil bruge denne enkle bog over for et eller flere af dine spørgsmål, så at Jesus må blive en levende realitet, ikke alene i dit eget liv, men også i deres liv, som du gennem Guds nåde søger at hjælpe.

Denne bog er ikke for den klassisk teologiske læser, eller for den erfarne karismatiske specialist, men snarere en enkel bog, i hvilken Skriften er rigeligt brugt i et forsøg på at behandle reelle spørgsmål, som oprigtigt søgende mennesker af i dag står overfor - særligt de, som har haft god (eller ikke så god!) kontakt med den karismatiske fornyelse.

Under mit arbejde med bogen sendte Michael Harper mig sin sidste piece "Den karismatiske fornyelse - i fortid, nutid og fremtid", og i den beskriver han fornyelsen før 1975 og dens understregning af vidnesbyrd. . . "Men vidnesbyrdets æra kunne ikke blive ved at vare, og med alle dens fordele havde den nogle begrænsninger. Den var som en krisediæt for åndeligt svage kristne, og som sådan var den udmærket. Men som middel til at opnå kristen modenhed er det en usund opskrif. Han tilføjer, at nu ønsker mennesker undervisning, de er trætte af at høre på vidnesbyrd.

Uden at vide, at Michael Harper også var kommet til den slutning, har det bekræftet min egen fremgangsmåde, når jeg skriver denne bog, fordi jeg igennem lang tid har følt, at mange mennesker er noget "mætte af vidnesbyrd" og længes efter praktisk undervisning: ønsket om at lære deres Bibel at kende i karismatisk sammenhæng. Derfor skriver jeg, som jeg gør i de følgende kapitler.

Når jeg læser de gamle bøger om de tidligere, indflydelserige danske, lutherske vækkelsesbevægelse (Indre Mission, L.M.F., KFUM og KFUK med mere) har jeg undret mig over, hvor dybt forankrede disse lægfolk var i Guds ord. De var bestemt ikke fodret med lette måltider - men med tallerkener med solidt kød og grønsager! Jeg håber at servere noget derimellem - til trods for min madlavning! Den er i det mindste serveret af en mand, der har været på stedet!!

Forside
Artikler
Her sker det
Vækkelseshistorie
Dansk vækkelseshistorie
Salmedigtere óg sangskrivere
Links
Hvem
Kontakt
© The sound of revival 2018 - design: O Madsen Media