Artikler

Gud kan af Anna Christensen

Troens vovemod

Det er både dejligt og trosstyrkende at træffe mænd og vinder, som har lært meget i Åndens skole. De har som oftest ikke haft anledning til at studere teologi eller anden videnskab, men den Helligånd har været deres læremester. I livets skole har de lært visdommen at kende gennem oplevelser.

Hans Miller var en sådan. Han var fisker og havde en enfoldig tro på Jesus Kristus som sin Frelser og Herre. Sit liv og sin fremtid havde han lagt i Guds hånd og stolede på, at Han var mægtig til at bevare ham gennem det, som mødte ham. Mangen hård dyst havde han oplevet på det store hav, når stormen og uvejret kom overraskende over dem. I sådanne stunder stod han selv til rors, og en stille bøn blev ofte sendt op til Ham, som hører den enfoldiges suk. Almagtens Gud holdt sin skærmende hånd over skib og mandskab og førte dem i havn.

Med fiskeriet gik det op og ned, men Miller havde været blandt de heldige. Nu var han en velhavende mand og ejede sin egen fiskerbåd. Det er Guds velsignelse alt sammen, plejede han at sige. Engang hændte det, at fangsten helt slog fejl. Det så ud til, at de måtte sejle hjem uden fisk. Under morgenandagten i mandskabets lukaf var det ikke nogen særlig lydhør forsamling, som Miller havde, men han havde den gode vane at gå til Gud med alle ting. Han foldede sine hænder og bad: "Gode Gud, du som aldrig har skuffet dine, du ved, at fiskeriet er mislykkedes for os. Er det din velbehagelige vilje, så lad os få fisk i dag. For dig er jo alle ting mulige. Så takker jeg dig på forhånd." -

De gik da i gang med arbejdet og satte garnene i søen med det stille håb, at det nu skulle lykkes. Spændingen var stor, da de skulle drage garnene ind igen, men lidt efter lidt kunne man læse skuffelsen i alles blik. Garnene var tomme.

- Da sank modet hos de fleste, og de ønskede mest at sætte kursen mod land, men da det var tidligt på dagen, blev de enige om at gøre endnu et forsøg. - Det blev også gjort, men med samme resultat.

Da blev Millers tro sat på en hård prøve. Han sukkede til Gud i sit indre: "Skal den ugudelige være vidne til, at du ikke hører bøn? Kom mig til hjælp og lad dit navn blive æret!" Han bestemte sig da til at sætte garnene ud for tredje gang. Mandskabet, som var trætte, gik modvillig med på det, og nogle spotteord hørtes også. - Da greb Gud ind! - Han, som leder fiskenes gang i havet, gjorde det under, at garnene blev fulde af fisk. De var endog bange for, at garnene skulle sprænges på grund af den store tyngde, men de holdt, og Miller fik sin hidtil største fiskefangst. Jo, det lønner sig at vove at tro på Guds løfter, sagde Miller ved sig selv, og han tilføjede: Så må du have tak, gode Gud.

Dette var en oplevelse taget ud fra virkeligheden, og mange er de undere, som er sket ved barnlig tro på Guds Ord. - Der, hvor menneskekløgt sættes ud af betragtning, opleves Guds underværker, når en synder i tro vover at røre ved Almagtens Gud. Her er undergørende kraft stillet til vor rådighed. Måtte vi blot eje mere af den hellige enfoldighed, som oplever Guds kraft. - Lad os derfor ligne Miller i dette at vove at tage Gud på Ordet.

(Fra norsk)

Forside
Artikler
Her sker det
Vækkelseshistorie
Dansk vækkelseshistorie
Salmedigtere óg sangskrivere
Links
Hvem
Kontakt
© The sound of revival 2018 - design: O Madsen Media